Navigácia

Zelená škola

Zelená škola

Zapojenie sa do medzinárodného projektu  „ZELENÁ  ŠKOLA“.

V mesiaci jún 2010 sa rozhodlo vedenie školy zapojiť do medzinárodného projektu „Zelená škola“. Podmienkou  akceptovania nášho prihlásenia bolo zaplatenie vstupného poplatku a zaslanie    údajov o našej základnej škole. Koordinátorom projektu sa stal učiteľ ZŠ  PaedDr.Karol Krško.

Pravidlá  v školskom roku 2017/2018

 

 1. Užšie kolégium sa stretáva pravidelne 1x za týždeň vo štvrtok o 13,20 v triede 8. ročníka.

Každý člen má svoj zošit, kde si robí poznámky.

 

 

 

 1. Širšie kolégium sa stretáva pravidelne 1x za mesiac vždy posledný štvrtok v mesiaci o 13,20 v triede 8. ročníka. Zápis robí Vaneska Husková.

 

 

 1. Na stretnutia kolégia chodíme pravidelne.

 

 

 1. Snažíme sa byť aktívni a užitoční.

 

 

 1. Na stretnutiach dodržujeme pavidlá diskusie.

 

 

 1. Členovia užšieho kolégia sú povinní informovať svojich spolužiakov o obsahu rokovania kolégia  a členovia Dávid Hausknecht žiakov 3.-4.ročníka, Vaneska Husková žiakov 1.-2. ročníka.

 

 

 1. Každý člen kolégia sa zapája do dobrovoľníckej práce v Zelenej škole a má právo byť morálne ocenený, prípadne symbolicky ocenený za svoju prácu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Školská 2
  943 54 Svodín
 • +421-36-7594121

Fotogaléria