Navigácia

 • Dom.vzdel.-piatok 19.6.2020

  6.roč. - piatok 19.6.2020

  SJLPrečítajte si v čítanke s.135 – Robert Arthur – Peter a Bob v nebezpečenstve (až po s.140)

  ANJ WB 62/3, 4- doplňte to be going to- nie ako vám napadne, ale podľa zošita!

  GEO - Doplň!  Vychodna_azia_test.pdf

  NAV -   9_NAV-ulohy_pre_6._az_9.roc._19.6.2020.docx

   

  7.roč. -piatok 19.6.2020

  SJLPreštudujte si informácie v prílohe. Pozrite si film Sokoliar Tomáš (link je v prílohe) Priloha_pre_7.roc._(1).docx

  ANJ - WB 62/3- napíš vety, čo musíš, nesmieš, nemusíš, nemal by si, mal by si robiť + 63/5- zakrúžkuj predložku + I can... 1- podľa 6A, 2- doplň predložku, 3- mal by si, nemal by si, 4- zakrúžkuj

  GEONapíš si poznámky a odpovedz na otázky!  Ukrajina_a_Moldavsko.pdf

  NAV -  9_NAV-ulohy_pre_6._az_9.roc._19.6.2020.docx

   

  8.roč. - piatok 19.6.2020

  SJL - Prečítajte si v čítanke na s.105 – František Gel – Premožiteľ neviditeľných dravcov (až po s.107 – hore na strane sú ešte informácie o Josephovi Meisterovi – aj to si prečítajte)

  DEJ DEJ_8.docx

  FYZDoplň tabuľku!  Tabulka_fyzikalnych_velicin.pdf

  NAV --  9_NAV-ulohy_pre_6._az_9.roc._19.6.2020.docx

   

  9.roč. -piatok 19.6.2020

  SJL - Doplň posledný záznam z čitateľského denníka (odfoť a pošli).

  DEJ - str. 112 Slovenská kultúra v podmienkach totality- prečítať, poznámky + prečítať str. 113

  FYZ -Napísať si poznámky a naučiť sa! Elektricka_energia_a_jej_premeny.pdf

 • Dom.vzdel.-štvrtok 18.6.2020

  6.roč. - štvrtok 18.6.2020

  SJL -  literatúra Prečítaj si v učebnici s.130 – Erich Kästner – Emil a detektívi (až po s.134)

  MAT - Test vyrieš a pošli do súkromného: Vstupna_pisomna_praca_(1).odt  Bude známkovaný.

  ON-  spoznámkovať dalšie učivo


  7.roč. - štvrtok 18.6.2020

  SJL - -literatúra: Zopakujte si J.C.Hronský – Sokoliar Tomáš. Vypracujte v PZ s.60/1,2

  MAT - Test vyrieš a pošli do súkromného:vystupny_test_7roc.doc  Bude známkovaný.

  ON-    spoznámkovať dalšie učivo

  CHE- Napísať si poznámky a naučiť sa! Ovplyvnovanie_rychlosti_chemickych_reakcii_v_praxi.pdf  8.roč. -štvrtok 18.6.2020

   SJL - -literatúra: Prečítajte si v učebnici s.101 – Laco Zrubec – Zomrel dva razy (až po s.103)

  ANJ - WB 62/1- doplň slovesá z tabuľky do viet + 62/3- if-ové vety- podľa zošita + 62/4- doplň before, as soon as, while, if.

  CHE -Napísať si poznámky a naučiť sa! Redoxne__reakcie.pdf


  9.roč. -štvrtok 18.6.2020

  SJL - -literatúra: Pracuj v PZ s.56/1,2,3 (pri tajničke stačí poslať autora a dielo)

  ANJ - WB 63/celá strana. 63/6- podľa slov. 6A+B

  CHE - Test - Drogy  Drogy_-kontrolna_praca.pdf

 • Dom.vzdel.-streda 17.6.2020

  6.roč. - streda 17.6.2020

  SJL - Napíšte si pozorne záverečný test z opakovania učiva sjl. Bude hodnotený známkou. Odpovede posielajte do súkromného chatu (v tvare 1a,2a..)  Zaverecne_opakovanie_pre_6.roc..docx

  ANJ -.SB 78/1- narysovať (pravítko, ceruzka!), opísať a doplniť tabuľku- podľa zošita + 78/2a- Čo Mia musí/nemusí robiť? Podľa fajky (musí) a x (nemusí), podľa tabuliek Have to v zošite + 78/3b- tvorte dialógy podľa vzoru a obrázkov: Bude Adam hrať na trúbku? Nie, nebude. On bude hrať na husle. Použite tab. v zošite to be going to. DÚ prosím poslať súkromne, nie do skupiny.

  DEJ - Do piatka vypracuj záverečný test a posšli do súkromného chatu, Zaverecny_test_6_dejepis.docx

   

  7.roč. - streda 17.6.2020

  SJL - Napíšte si pozorne záverečný test z opakovania učiva sjl. Bude hodnotený známkou. Odpovede posielajte do súkromného chatu (v tvare 1a,2a..) Zaverecne_opakovanie_pre_7.roc..docx

  NEJ -pracovať podľa PL NEJ_7-_preklad.odt

  DEJ -  DEJ7.docx

   

  8.roč. - streda 17.6.2020

   SJL - Napíšte si pozorne záverečný test z opakovania učiva sjl. Bude hodnotený známkou. Odpovede posielajte do súkromného chatu (v tvare 1a,2a..) Zaverecne_opakovanie_pre_8.roc..docx

  MAT- Vypočítaj a pošli do súkromného chatu- Koncorocny_test_MAT.docx

  NEJ-str. 57/ 34- preklad viet do nemčiny. Cvičenie pokračuje na str. 58. Pomôžte si textom na str. 39, slovíčkami a frázami. Nepoužívajte prekladač! Všetko, čo potrebujete, sme sa učili.

  OBN - Prečítajte si v učebnici s.59-60 – Právo na vzdelanie a hru. Napíšte si krátke poznámky do zošita a zapamätajte si čo najviac.

   

  9.roč. - streda 17.6.2020

  SJL - Napíšte si pozorne záverečný test z opakovania učiva sjl. Bude hodnotený známkou. Odpovede posielajte do súkromného chatu (v tvare 1a,2a..) Zaverecne_opakovanie_pre_9.roc..docx

  MAT- Vypočítaj a pošli do súkromného chatu-Vystupna_previerka_z_matematiky_9.rocnik(1).docx

  NEJ-str. 57/ 34- preklad viet do nemčiny. Cvičenie pokračuje na str. 58. Pomôžte si textom na str. 39, slovíčkami a frázami. Nepoužívajte prekladač! Všetko, čo potrebujete, sme sa učili.

 • Dom.vzdel.-utorok 16.6.2020

  6.roč. - utor. 16.6.2020

  FYZ -    Napísať si poznámky a naučiť sa! Fyzika_poznamky.pdf

  SJL - literatúra: Zopakujte si literatúru pred záverečným testom. Vyriešte test v prílohe. Ak budete šikovní, môžete získať jednotku ( bez chyby = jednotka, viac ako polovica odpovedí správne= dobrý bod, málo a len menej ako polovica odpovedí dobre= nedostanete nič, neodovzdaný test = mínuska) Pre_6.roc._-opakovanie_literatury_-test.docx

  MAT - Vyrieš úlohy 7,8,9 pošli do súkromného chatu. Koncorocne_opakovanie_-_obsah_utvaru_a_teoria_cisel_-_M6.doc

   

  7.roč. - utor. 16.6.2020

  FYZ-  Napísať si poznámky a naučiť sa! Spalovacie_motory.pdf

  MAT - PL_-_zaverecne_opakovanie_(1).docx-vyrieš úlohy 18,19,22 - posli do sukromného .

  SJL - -literatúra: Prečítajte si v čítanke s.146 –Sokoliar Tomáš. Napíšte si poznámky z prílohy. Priloha_pre_7.roc.(1)(1).docx

   

  8.roč. - utor.  16.6.2020

   SJL --literatúra: Zopakujte si literatúru pred záverečným testom. Vyriešte test v prílohe. Ak budete šikovní, môžete získať jednotku ( bez chyby = jednotka, viac ako polovica odpovedí správne= dobrý bod, málo a len menej ako polovica odpovedí dobre= nedostanete nič, neodovzdaný test = mínuska) Pre_8_-opakovanie_literatury-test.docx

  HUD- Zoznámte sa s rómskou hudbou . Vypočujte si ukážky č.2 HUV_8_-_Ukazky_2.c..docx

  MAT - Povrh hranola-odpíšte si farebne poznámky a vzorové 2 príklady. Povrch_hranola.odt

  GEO - . Prečítaj si v učebnici na s.50-53 Banskobystrický kraj. Preštuduj si prezentáciu a napíš si krátke poznámky. prezentacia_pre_8.roc.-BANSKOBYSTRICKY_KRAJ.pptx

   

   

  9.roč. - utor.  16.6.2020

  MAT -MAT9OPAK..odt - vyriešte a ošlite do súkromného chatu

  GEO - Doplň! Test-_Juzna_Amerika.pdf   Napísať si poznámky!  Cim_su_vynimocne_andske_staty.pdf

  SJL - -literatúra: Prečítajte si v učebnici na s.105 až po s.110 –Alta Vášová – Cyrano z predmestia. Zistite (z knihy aj z internetu) aký bol Cyrano z Bergeracu, ktorého vytvoril básnik Edmont Rostand.

  ANJ- WB 62/1- každú vetu začať: osoba+ told me + 62/2, 3, 4- každú vetu začať Could you tell me. Dominik- SB 68/opísať 4 dialógy pod obrázkami.

   

 • Dom.vzdel.-pondelok 15.6.2020

  6.ročník - pond.15.6.2020

  BIO-  Doplň test! Clankonozce__pavuk_-_PL.pdf

  ANJ- WB 59/4, 5, 6- have to- podľa tabuliek

   SJL- -gramatika: Opakovanie -príprava na záverečný test. Vyriešte test v prílohe. Ak budete šikovní, môžete získať jednotku ( bez chyby = jednotka, viac ako polovica odpovedí správne= dobrý bod, málo a len menej ako polovica odpovedí dobre= nedostanete nič, neodovzdaný test = mínuska) Opakovanie_na_zaverecny_test_-6.roc..docx

  VYV - Maľovanie na netradičný povrch je náročné, ale zvládli ste maľovanie na kamienok. Vyskúšajte teraz maľovanie na sklo. Nájdi si nádobu zo skla(napr. zaváraninovú fľašu, alebo od výživy, od kávy..) Vyzdob ju farbami(najlepšia je hustá tempera, alebo staré laky na nechty, ale môžeš ju vyzdobiť aj nalepením farebných tvarov papierikov, formou mozaiky)

  ..................................................................................................................................

   

  7.ročník -  pond.15.6.2020

  BIO - Doplň test! Vonkajsie_vplyvy_na_ludske_zdravie_test.pdf    

           Vnutorne_vplyvy_na_ludske_zdravie.pdf

  ANJ -  SB 78/1, 2- len opísať + slovíčka 6C opísať do zošita

  SJL ---gramatika: Opakovanie -príprava na záverečný test. Vyriešte v PZ s.62 test. Ak budete šikovní, môžete získať jednotku ( bez chyby = jednotka, viac ako polovica odpovedí správne= dobrý bod, málo a len menej ako polovica odpovedí dobre= nedostanete nič, neodovzdaný test = mínuska) Propozicie_pre_7.roc..docx

  VYV -- Maľovanie na netradičný povrch je náročné, ale zvládli ste maľovanie na kamienok. Vyskúšajte teraz maľovanie na sklo. Nájdi si nádobu zo skla(napr. zaváraninovú fľašu, alebo od výživy, od kávy..) Vyzdob ju farbami(najlepšia je hustá tempera, alebo staré laky na nechty, ale môžeš ju vyzdobiť aj nalepením farebných tvarov papierikov, formou mozaiky)

  ..................................................................................................................................

   

  8.roč. - pond.15.6.2020

  SJL --gramatika: Opakovanie -príprava na záverečný test. Vyriešte v PZ s.53-54 test. Ak budete šikovní, môžete získať jednotku ( bez chyby = jednotka, viac ako polovica odpovedí správne= dobrý bod, málo a len menej ako polovica odpovedí dobre= nedostanete nič, neodovzdaný test = mínuska) Propozicie_pre_8.roc..docx

  ANJ - WB 57/6- dokonči if-ové vety podľa seba + 58/1-podľa tabuľky v zošite + 58/2-doplň podst. mená z cvič. 2 + 62/1

  BIO - Napíš si poznámky a nauč sa! Faktory_ovplyvnujuce_zivotne_prostredie_organizmov_a_cloveka.pdf

  VYV - Maľovanie na netradičný povrch je náročné, ale zvládli ste maľovanie na kamienok. Vyskúšajte teraz maľovanie na sklo. Nájdi si nádobu zo skla(napr. zaváraninovú fľašu, alebo od výživy, od kávy..) Vyzdob ju farbami(najlepšia je hustá tempera, alebo staré laky na nechty, ale môžeš ju vyzdobiť aj nalepením farebných tvarov papierikov, formou mozaiky)

  ..................................................................................................................................

   

  9.roč. -  pond.15.6.2020

  SVPE -  str. 63, 64/- opísať v texte vyznačené časti: 6.1.1- Priame dane- daň z príjmu FO a PO (1. Daň z príjmov 2. Daň z príjmu FO 3. Daň z príjmu PO.) + 6.2.2. Nepriame dane- DPH (Daň z pridanej hodnoty)

  SJL - -gramatika: Opakovanie -príprava na záverečný test. Vyriešte v PZ s.50-51 test. Ak budete šikovní, môžete získať jednotku ( bez chyby = jednotka, viac ako polovica odpovedí správne= dobrý bod, málo a len menej ako polovica odpovedí dobre= nedostanete nič, neodovzdaný test = mínuska)  Propozicie_pre_9.roc..docx

  BIO - Napíš si poznámky a nauč sa! Biosfera.pdf

 • Dom.vzdel.-piatok 12.6.2020

  6.roč. - piatok 12.6.2020

  SJL -gramatika: Zopakujte si prisudzovací sklad, dvojčlenná veta (úplná, neúplná). Vyplňte test (bez chyby=1, väčšina odpovedí správna= pluska, iba zopár odpovedí dobre a menej ako polovica = nič nedostaneš, neodovzdaný = mínuska) Priloha_pre_6.roc._(1)(1).docx

  ANJ - PL- tabuľky (ceruzka, pravítko!), farebne, presne, ako je tam. Pozor, má 2 strany! ANJ_6-_have_to.docx

  GEO - Napísať si poznámky a naučiť sa! Vychodna_azia.pdf

  NAV -8_NAV-ulohy_pre_6._az_9.roc._12.6.2020(1).docx


  7.roč. -piatok 12.6.2020

  SJL - gramatika: Zopakuj si čo vieš o príslovkovom určení. Vyrieš cvičenia v prílohe. Priloha_pre_7.roc.(2).docx

  ANJ - WB 59/7- doplň slovesá s predložkou v past simple + 59/8- doplň slovesá s predložkou + WB 61/ 6, 7

  GEO - Napísať si poznámky a naučiť sa! Ostatne_staty_Juhovychodnej_Europy_-_Grecko__Rumunsko__Bulharsko__Albansko.pdf 

  NAV -8_NAV-ulohy_pre_6._az_9.roc._12.6.2020(1).docx  8.roč. - piatok 12.6.2020

  SJL - gramatika: Osvojte si pojmy – výťah, konspekt, koncept. Preštudujte si informácie v prílohe a napíšte si poznámky – Spôsoby záznamu textu.  Priloha_pre_8.roc._-_Sposoby_zaznamu_textu.docx

  DEJ DEJ8(1).odt

  FYZ - Napísať si poznámky a naučiť sa! Energia_zo_Slnka.pdf

  NAV --8_NAV-ulohy_pre_6._az_9.roc._12.6.2020(1).docx


  9.roč. -piatok 12.6.2020

  SJL -gramatika: Ako nehrešiť proti slovenčine. Preštuduj si prílohu a rozhodni sa, či sú dané výrazy spisovné, alebo nespisovné. Vyplň test (tento test nie je na známku, ale môžeš získať dobrý bod). Priloha_pre_9.roc.-Ako_nehresit_proti_slovencine_2.c.(1).docx

  DEJ - - str. 106 Umŕtvená spoločnosť- prečítať, poznámky + prečítať str. 107-

  FYZ - Napísať si poznámky a naučiť sa! Ucinky_elektrickeho_prudu_na_organizmus.pdf

 • Dom.vzdel.-štvrtok 11.6.2020

  6.roč. - štvrtok 11.6.2020

  SJL - literatúra: Zopakujte si J. Mlčochová – Adrianin prvý prípad. Napíš si poznámky do zošita z prílohy.  Poznamky_pre_6.roc..docx

  MAT - Zabavme_sa_na_matematike.docx  vyrieš a pošli do sukr.chatu

  ON-  spoznámkovať dalšie učivo

   

  7.roč. - štvrtok 11.6.2020

  SJL - -literatúra: Zopakujte si J. Bodnárová – Starec a počítačový chlapec. Napíšte si poznámky z prílohy. Poznamky_pre_7.roc.(1).docx

  MAT - Zabavme_sa_na_matematike.docx  vyrieš a pošli do sukr.chatu

  ON-    spoznámkovať dalšie učivo

  CHE- vyplň test!Faktory_ovplyvnujuce_rychlost_chemickych_reakcii_(1).pdf

   

   

  8.roč. -štvrtok 11.6.2020

   SJL - literatúra: Zopakujte si E. Newth – Všetko sa skladá z atómov. Napíšte si poznámky do zošita z prílohy. Poznamky_pre_8.roc.-E.Newth-Vsetko_sa_sklada_z_atomov.docx

  ANJ - SB 73/4a- narysovať (ceruzka, pravítko!) a opísať tabuľku (nedoplniť), treba pridať ešte 2 stĺpce na preklad + 4b- len opísať

  CHE - Vypracuj! KP_kyseliny__neutralizacia.pdf

   

  9.roč. -štvrtok 11.6.2020

  SJL - literatúra: Zopakujte si J.G.Tajovský – Ženský zákon. Napíšte si krátky test (bude hodnotený známkou) Test_pre_9.roc._-J.G.Tajovsky-Zensky_zakon.docx
   

  ANJ - SB 75/prečítať, preložiť text + 74/1- odpovedať na otázky podľa textu

  CHE -Napísať si poznámky! Drogy-poznamky.docx.pdf

 • Dom.vzdel.-streda 10.6.2020

  6.roč. - streda 10.6.2020

  SJL - Zopakujte si podmet, prísudok, dvojčlenná veta. Vyplňte test (bez chyby=1, väčšina odpovedí správna= pluska, iba zopár odpovedí dobre a menej ako polovica = nič nedostaneš, neodovzdaný = mínuska) Priloha_pre_6.roc.(1).docx

  ANJ -WB 57/5- dajte si záležať, poriadne si to pozrite v tabuľkách, a aj cvič. 57/3, ktoré sme robili. Poslať súkromne, budem známkovať.

  DEJ -  Nové mocné kráľovstvá stredoveku - s.90-93- spoznámkovať, o týždeň bude test

   

  7.roč. - streda 10.6.2020

  SJL - Preštudujte si informácie v prílohe a napíšte si poznámky – Príslovkové určenie Priloha_pre_7.roc._-prislovkove_urcenie.docx

  NEJ -- str. 50- červený nadpis Was machst du? + 50/1- narysovať (ceruzkou, pravítkom!), opísať tabuľku + pod to 50/2- narysovať a farebne! opísať tabuľku

  DEJ -  DEJ_7.docx

   

  8.roč. - streda 10.6.2020

   SJL --Zopakujte si prístavok z poznámok v zošite. Pozorne vyplňte test v prílohe (Bude známkovaný) Pristavok-opakovanie_-pre_8.roc..docx

  MAT- Zabavme_sa_na_matematike.docx - vyrieš, napíš odpoved do súkr. a pošli odfotené , co ti vyšlo po doplnení písmen.

  NEJ-str. 57/ 30- tvoríte wh otázky, podľa odpovedí. Vzor: To je Gabi. Kto je to? + 57/31c- tvorte otázky: Máš brata? Ako sa volá? Študuje tvoj brat? Má nejakého koníčka? Je tvoj brat ženatý?

  OBN - Prečítajte si v učebnici s.57-58 – Právo na zdravie. Napíšte si poznámky do zošita a zapamätajte si čo najviac. 

   

  9.roč. - streda 10.6.2020

  SJL - -Ako nehrešiť proti slovenčine. Preštuduj si prílohu a rozhodni sa, či sú dané výrazy spisovné, alebo nespisovné. Vyplň test (tento test nebude na známku, ale môžeš získať dobrý bod). Priloha_pre_9.roc.(1).docx

  MAT- Vyrieš sa pošli do súkromného chatu Koncorocne_opakovanie.docx

  NEJ-str. 57/ 30- tvoríte wh otázky, podľa odpovedí. Vzor: To je Gabi. Kto je to? + 57/31c- tvorte otázky: Máš brata? Ako sa volá? Študuje tvoj brat? Má nejakého koníčka? Je tvoj brat ženatý?

 • Dom.vzdel.-utorok 9.6.2020

  6.roč. - utor. 9.6.2020

  FYZ -    - Doplň a pomôž si poznámkami a učebnicou! Pisomna_praca_z_fyziky.pdf

  SJL - literatúra: Prečítajte si v učebnici s.123 – Jela Mlčochová – Adrianin prvý prípad. Napíšte si poznámky z prílohy –Detektívna literatúra. Poznamky_pre_6.roc._-Detektivna_literatura.docx

  MAT - Vyrieš úlohy 1-5, pošli do súkromného chatu. Koncorocne_opakovanie_-_obsah_utvaru_a_teoria_cisel_-_M6.doc


  7.roč. - utor. 9.6.2020

  FYZ-   Urobiť prezentáciu na tému: James Watt a parný stroj 10slidov

  MAT - PL_-_zaverecne_opakovanie.docx -vyrieš úlohy 14,16,21,23 - posli do sukromného .

  SJL - -literatúra: Prečítajte si v učebnici s. 140 – Jana Bodnárová – Starec a počítačový chlapec. Vyrieš v PZ s.59/1


  8.roč. - utor.  9.6.2020

   SJL --literatúra: Prečítajte si v učebnici s.99 – Erik Newth – Všetko sa skladá z atómov. Vyrieš v PZ s.58/1,2,3, 5,6

  HUD-  - Preštudujte si prílohu. Zoznámte sa s rómskou hudbou. Vypočujte si ukážky(1.č.) a napíšte si poznámky z prílohy. HUV_8_-_Ukazky_1.c..docx            HUV_8_-_Romska_hudba.ppt

  MAT - Pozri si prezentáciu a napíš si poznámky do zošita-farebne.Hranoly.pptx

  GEO - Zopakujte si Žilinský kraj. Odpovedzte na otázky v prílohe (bude hodnotené) GEO_8-Zilinsky_kraj(otazky).docx  9.roč. - utor.  9.6.2020

  MAT -   Kódovanie-namiesto _ dopln písmeno a vykóduješ znenie tajničky.Zabavme_sa_na_matematike.docx​​​​​​​

  GEO - Napísať si poznámky a naučiť sa! Cim_su_vynimocne_Argentina_a_laplatske_staty.pdf

  SJL - -literatúra: Zopakujte si –J. G. Tajovský – Ženský zákon. Napíšte si poznámky z prílohy. Poznamky_pre_9.roc.-J.G.Tajovsky_-_Zensky_zakon.docx

  ANJ-WB 58/1,2- predložky + 58/3,4- nepriame otázky, pozor, slovosled oznamovacej vety to bude

 • Dom.vzdel.-pondelok 8.6.2020

  6.ročník - pond.8.6.2020

  BIO-   Napísať si poznámky a naučiť sa!Zivocichy_s_clankovanym_telo_-_clankonozce__pavuk.pdf

  ANJ- WB 56/1+56/2- pozor na present continuous, podľa vzoru: is lifting + 57/3, 4- dopíšte vedľa slovíčka v stĺpci A, slovíčko zo stĺpca B. Nestačí len pospájať, lebo potom to neviem skontrolovať

   SJL- -gramatika: Zopakujte si z poznámok čo ste sa učili o podmete a prísudku. Pozorne vyplňte test (Bude hodnotený!)Podmet_prisudok-test_pre_6.roc..docx

  VYV - - Nájdi si pekný kamienok a vyfarbi ho zaujímavým motívom. Použi hustú temperu a tenký štetec, ale môžeš použiť aj fixky, tuš, pastelky, alebo i staré laky na nechty.

   

  7.ročník -  pond.8.6.2020

  BIO - Napísať si poznámky a naučiť sa!Vonkajsie_vplyvy_na_ludske_zdravie.pdf

  ANJ -  WB 57/4- doplňte vety podľa textu, čo Ralph musí- have to alebo nemusí- doesn’t have to- robiť + 57/5- Musíte robiť tie isté veci, čo Ralph? Napíšte vety o sebe. Ide to presne podľa tých viet 1-8. + opísať do zošita slovíčka 6B

  SJL --gramatika: Zopakujte si predmet z poznámok. Pozorne vyplňte test (bude známkovaný)  Opakovanie-predmet-pre_7.roc..docx

  VYV -- Nájdi si pekný kamienok a vyfarbi ho zaujímavým motívom. Použi hustú temperu a tenký štetec, ale môžeš použiť aj fixky, tuš, pastelky, alebo i staré laky na nechty.

   

  8.roč. - pond.8.6.2020

   

  SJL -gramatika: Zopakujte si prístavok a doplňte informácie o ňom. Napíšte si poznámky z prílohy a vyriešte v PZ s.52/31 ( v pôvodnej vete podčiarkni holý prístavok a vedľa doplň rozvitý alebo viacnásobný) Poznamky_pre_8.roc.(1).docx

  ANJ - WB 56/1- podľa cvič. SB 71/4 + 56/2- spojte 2 vety použitím slovíčka v zátvorke + 56/3, 4- zakrúžkovať podľa textu + 57/5- doplňte dialógy, použite present simple a will

  BIO - Napísať si poznámky a naučiť sa!Zivotne_prostredie.pdf

  VYV - - Nájdi si pekný kamienok a vyfarbi ho zaujímavým motívom. Použi hustú temperu a tenký štetec, ale môžeš použiť aj fixky, tuš, pastelky, alebo i staré laky na nechty.

   

  9.roč. -  pond.8.6.2020

  SVPE -  Opísať text z PL Dane 1. a 2. časť: od str. 62- 6.1 Daň- základné ... po str. 63- 6.1.1. Priame dane (to už netreba). Farebne vyznačiť dôležité výrazy.

  SJL - -gramatika: V našej reči sa často objavujú nespisovné výrazy. Preštudujte si prílohu –Jazykové okienko. Vypíšte si niektoré výrazy do zošita, hlavne tie, o ktorých ste nevedeli, že nie sú spisovné. Jazykove_okienko_-_pre_9.roc..doc

  BIO - Napísať si poznámky a vypracovať otázky Ekosystem.pdf

 • Dom.vzdel.-piatok 12.6.2020

  6.roč. - piatok 12.6.2020

  SJL -gramatika: Zopakujte si prisudzovací sklad, dvojčlenná veta (úplná, neúplná). Vyplňte test (bez chyby=1, väčšina odpovedí správna= pluska, iba zopár odpovedí dobre a menej ako polovica = nič nedostaneš, neodovzdaný = mínuska) Priloha_pre_6.roc._(1).docx

  ANJ - PL- tabuľky (ceruzka, pravítko!), farebne, presne, ako je tam. Pozor, má 2 strany! ANJ_6-_have_to.docx

  GEO - Napísať si poznámky a naučiť sa! Vychodna_azia.pdf

  NAV - 8_NAV-ulohy_pre_6._az_9.roc._12.6.2020.docx


  7.roč. -piatok 12.6.2020

  SJL - gramatika: Zopakuj si čo vieš o príslovkovom určení.  Vyrieš cvičenia v prílohe. Priloha_pre_7.roc.(1).docx

  ANJ - WB 59/7- doplň slovesá s predložkou v past simple + 59/8- doplň slovesá s predložkou + WB 61/ 6, 7

  GEO - Napísať si poznámky a naučiť sa! Ostatne_staty_Juhovychodnej_Europy_-_Grecko__Rumunsko__Bulharsko__Albansko.pdf

  NAV -8_NAV-ulohy_pre_6._az_9.roc._12.6.2020.docx​​​​​​​


  8.roč. - piatok 12.6.2020

   SJL - gramatika: Osvojte si pojmy – výťah, konspekt, koncept. Preštudujte si informácie v prílohe a napíšte si poznámky – Spôsoby záznamu textu. Priloha_pre_8.roc._-_Sposoby_zaznamu_textu.docx---

  DEJ - DEJ8.odt

  FYZ - Napísať si poznámky a naučiť sa! Energia_zo_Slnka.pdf

  NAV - 8_NAV-ulohy_pre_6._az_9.roc._12.6.2020.docx​​​​​​​


  9.roč. -piatok 12.6.2020

  SJL -gramatika: Ako nehrešiť proti slovenčine. Preštuduj si prílohu a rozhodni sa, či sú dané výrazy spisovné, alebo nespisovné. Vyplň test (tento test nie je na známku, ale môžeš získať dobrý bod). Priloha_pre_9.roc.-Ako_nehresit_proti_slovencine_2.c..docx

  DEJ -  - str. 106 Umŕtvená spoločnosť- prečítať, poznámky + prečítať str. 107-

  FYZ - Napísať si poznámky a naučiť sa! Ucinky_elektrickeho_prudu_na_organizmus.pdf 

 • Dom.vzdel.- štvrtok 4.6.2020

  6.roč. - štvrtok 4.6.2020

  SJL - literatúra: Zopakujte si Dick King Smith – Ja a moja príšera. Napíšte si poznámky z prílohy. Poznamky_pre_6.roc.-Ja_a_moja_prisera.docx

  MAT - Vypočítaj úlohy 8,9,12,13 ,pošli do súkromného chatu, bude to hodnotené.  PL_-_zaverecne_opakovanie.docx

  ON-  spoznámkovať dalšie učivo

   

  7.roč. - štvrtok 4.6.2020

  SJL - -literatúra: Preštudujte si informácie v prílohe. Napíšte si poznámky z rámčeka – Rozhlasová hra. Poznamky_pre_7.roc._-Rozhlasova_hra.docx

  MAT - Vypočítaj úlohy 8,9,12,13 ,pošli do súkromného chatu, bude to hodnotené.  PL_-_zaverecne_opakovanie.docx

  ON-    spoznámkovať dalšie učivo

  CHE- Napísať si poznámky a naučiť sa! Faktory_ovplyvnujuce_rychlost_chemickych_reakcii_2.pdf

   

   

  8.roč. -štvrtok 4.6.2020

   SJL - -literatúra: Preštudujte si informácie v prílohe. Napíšte si poznámky do zošita – Slová z hlbín dávnych vekov. Slova_z_hlbin_davnych_vekov-pre_8.roc..docx

  ANJ -SB 71/4- vytvorte vety podľa nápovede. Fungujú rovnako, ako if-ové, len namiesto if je tam as soon as, before, after, when, while. Najprv si v zošite pozrite vzorové vety s if. Farebne vyznačte bud. čas will a present simple, tak, ako v zošite. + 71/6- doplňte koniec vety podľa seba (will)- 

  CHE - Napísať si poznámky a naučiť sa! Neutralizacia_2.pdf

   

  9.roč. -štvrtok 4.6.2020

  SJL - -literatúra: Prečítajte si v učebnici na s.102-103 ukážku z divadelnej hry J. G. Tajovského- Ženský zákon. Vyriešte v PZ s.52/2,3,4,5,6

  ANJ - - SB 72/3b- len opísať+ 73/ zelená tab.- narysovať, opísať, nedoplniť+ naučiť sa slov. 6C

  CHE -  Napísať si poznámky a naučiť sa!Latky_nebezpecne_pre_cloveka.pdf

 • Dom.vzdel.-streda 3.6.2020

  6.roč. - streda 3.6.2020

  SJL - Pozorne si preštuduj informácie v prílohe. Napíš si poznámky, nakresli schému(pravítkom), prepíš si príklady do zošita. Nauč sa nájsť prisudzovací sklad vo vetách. Poznamky_pre_6.roc.-Prisudzovaci_sklad.docx

  ANJ - doplniť PL, a prosím poslať do súkr. konverzácie ANJ_6-_cvicenie_na_to_be_going_to.docx

  DEJ -  s.86-Kultúra, veda a umenie v stredoveku- spoznámkovať,prečítať,

   

  7.roč. - streda 3.6.2020

  SJL - gramatika: Zopakuj si predmet, jeho hľadanie vo vete a určenie jeho pádu. Vyrieš cvičenie v prílohe. Pracovny_list-pre_7.roc._-predmet.docx

  NEJ -- vypracovať PL, a prosím poslať do súkr. konverzácie NEJ_7-_Haustiere.docx

  DEJ - 10_Dejepis_7._a_8._r.-3.-5.6.2020.docx

   

  8.roč. - streda 3.6.2020

   SJL --Preštudujte si na s.100-101 – Prihláška. Napíšte si poznámky z prílohy. Prepíšte na s.100/2 prihlášku do vami vybraného záujmového krúžku a vyplňte ju. Poznamky_pre_8.roc..docx

  MAT- Vyrieš a pošli do súkromného.Vyber_slovnych_uloh_na_a_obvod_a_obsah_kruhu.docx

  NEJ-str. 56/ 27- pýtajte sa a odpovedajte podľa vzoru: A: Koľko rokov má váš priateľ? Devätnásť? B: Nie, on je už dvadsať jeden ročný. Opísať aj vzor, zadanie netreba. + 56/29- opísať prvý stĺpec a doplniť k nemu odpovede.

  OBN - Prečítajte si v učebnici s.56-57- Právo na život. Napíšte si poznámky do zošita a zapamätajte si čo najviac. 

   

  9.roč. - streda 3.6.2020

  SJL - - Zopakujte si národný jazyk. Doplňte si poznámky z prílohy – Nárečie. Poznamky_pre_9.roc.-Narecie.docx

  MAT- Vyrieš a pošli do súkromného.Vyber_slovnych_uloh_na_a_obvod_a_obsah_kruhu.docx

  NEJ-str. 56/ 27- pýtajte sa a odpovedajte podľa vzoru: A: Koľko rokov má váš priateľ? Devätnásť? B: Nie, on je už dvadsať jeden ročný. Opísať aj vzor, zadanie netreba. + 56/29- opísať prvý stĺpec a doplniť k nemu odpovede.

   

 • Dom. vzdel.- utorok 2.6.2020

  6.roč. - utor. 2.6.2020

  FYZ -    Napísať si poznámky a naučiť sa! Hustota_plynov_(3).pdf

  SJL - literatúra: Prečítajte si v učebnici s.118 – Dick King-Smith – Ja a moja príšera. Vypracujte v PZ s.59/3,5 s.60/6,7

  MAT - Matematická a čitateľská gramotnosť- !!! Riešenia pošli do súkromného chatu. SJL_M__citat._matem._gramotnost__objedn._list__pokladnic._blocek_.docx


  7.roč. - utor. 2.6.2020

  FYZ-   Napísať si poznámky a naučiť sa! Tepelny_motor_a_parny_stroj.ppt

  MAT - Matematická a čitateľská gramotnosť- !!! Riešenia pošli do súkromného chatu. SJL_M__citat._matem._gramotnost__objedn._list__pokladnic._blocek_.docx​​​​​​​

  SJL - literatúra: Preštudujte si informácie v prílohe a napíšte si poznámky do zošita - Úvod do dramatického umenia.Poznamky_pre_7.roc..docx  8.roč. - utor.  2.6.2020

   SJL -literatúra: Zopakujte si – Jana Skladaná – Slová z hlbín dávnych vekov. Napíšte si poznámky z prílohy. Poznamky_pre_8.roc.-Jana_Skladana.docx


  HUD-  -Zopakuj si hudobné štýly. Vyber si jednu ukážku (tvoj štýl), ktorá sa ti páči a pošli link, aby si aj ostatní mohli vypočuť tvoju obľúbenú hudbu.

  MAT -Matematická a čitateľská gramotnosť- !!! Riešenia pošli do súkromného chatu. SJL_M__citat._matem._gramotnost__objedn._list__pokladnic._blocek_.docx​​​​​​​

  GEO - Prečítajte si s. 46-47 Žilinský kraj. Preštudujte si prezentáciu a napíšte si poznámky. GEO_8.roc.-Zilinsky_kraj.pptx
  9.roč. - utor.  2.6.2020

  MAT -   Matematická a čitateľská gramotnosť- !!! Riešenia pošli do súkromného chatu. SJL_M__citat._matem._gramotnost__objedn._list__pokladnic._blocek_.docx​​​​​​​

  GEO - Urobiť prezentáciu na tému: "Čím je výnimočná Brazília" (vlajka, hl. mesto, poľnohospodárstvo, priemysel, nerastné suroviny, cestovný ruch, významné mestá). 10 slidov, môžeš si pomôcť učebnicou str. 70.

  SJL - -literatúra: Zopakujte si – W. Shakespeare – Romeo a Júlia. Napíšte si krátky test (bude hodnotený)

  Kratky_test_pre_9.roc.-Romeo_a_Julia.docx

  ANJ-- WB 57/celá strana- prečítajte si text + 57/4- podľa otázok očíslovať odseky + 57/5, 6, 7, 8, 9- podľa textu. Dominik- SB 68/opísať 4 dialógy pod obrázkami.

 • Dom.vzdel.-pondelok 1.6.2020

  6.ročník - pond.1.6.2020

  BIO-  Nakresli pekný plagát na A4 Téma: Medzinárodný deň detí (nakresli deti aj aktivity, ktoré deti najradšej robia a nezabudni na plagát napísať dátum kedy sa oslavuje "Deň detí").Môžeš nájsť na internete, kedy sa začal oslavovať "Medzinárodný deň detí".

  ANJ-  https://www.gamestolearnenglish.com/hangman/ - vyberte si tému, najprv si poklikajte vľavo samohlásky a potom začnite postupne spoluhlásky. Napíšte do skupiny, ktoré témy ste si vybrali a ako sa vám darilo 😉

   SJL- V čítanke je úryvok na s.118-D.King-Ja a moja príšera. Teraz si to neprečítajte! Pozrite si pokyny v prílohe.Priloha_pre_6.roc..docx

  VYV - Nakresli čo by si najradšej robil v tento deň ( piecť koláče s babkou, chytať ryby s otcom, variť guláš s rodinou, bicyklovať sa s kamarátmi...).Môže to byť maľba, kolorovaná kresba, kresba pastelkami, alebo fixkami alebo aj kombinovaná technika podľa výberu.

   

  7.ročník - pond. 1.6.2020

  BIO Medzinarodny_den_deti_(1).pdf

  ANJ -  https://www.gamestolearnenglish.com/hangman/ - vyberte si tému, najprv si poklikajte vľavo samohlásky a potom začnite postupne spoluhlásky. Napíšte do skupiny, ktoré témy ste si vybrali a ako sa vám darilo 😉

  SJL - Zopakujte si čo je to robinsonáda. Nebude to formou testu, ani formou cvičenia, ani formou otázok a odpovedí. Pokyny nájdete v prílohe.Priloha_pre_7.roc..docx

  VYV - Nakresli čo by si najradšej robil v tento deň ( piecť koláče s babkou, chytať ryby s otcom, variť guláš s rodinou, bicyklovať sa s kamarátmi...).Môže to byť maľba, kolorovaná kresba, kresba pastelkami, alebo fixkami alebo aj kombinovaná technika podľa výberu.

   

  8.roč. - pond. 1.6.2020

  SJL - Zopakujte si posledné 3 žánre prózy, ktoré sme preberali: 1.vedecko-fantastický žáner, 2. Denník, 3. Vedecko-populárny žáner. Pokyny nájdete v prílohe.Priloha_pre_8.roc..docx

  ANJ -https://www.esolcourses.com/content/exercises/crosswords/word-families/free-online-crossword-games.html - kliknite na políčko s číslom, do obdĺžnika vpíšte odpoveď a enter. Ak neviete riešenie, klik na hint. Pod krížovkou je check. Ukáže vám percentá. Môžete skúsiť aj medium a hard. Napíšte do skupiny, ako sa vám darilo. 😉

  BIO -  Nakresli pekný plagát formát A4 na Medzinárodný deň detí (nakresli deti aj aktivity, ktoré deti najradšej robia a  nezabudni na plagát napísať dátum kedy sa oslavuje "Deň detí". Môžeš nájsť na internete, kedy sa začal oslavovať "Medzinárodný deň det" - históriu MDD). 

  VYV -Nakresli čo by si najradšej robil v tento deň ( piecť koláče s babkou, chytať ryby s otcom, variť guláš s rodinou, bicyklovať sa s kamarátmi...).Môže to byť maľba, kolorovaná kresba, kresba pastelkami, alebo fixkami alebo aj kombinovaná technika podľa výberu.

   

  9.roč. - pond. 1.6.2020

  SVPE - https://www.esolcourses.com/content/exercises/crosswords/word-families/free-online-crossword-games.html - kliknite na políčko s číslom, do obdĺžnika vpíšte odpoveď a enter. Ak neviete riešenie, klik na hint. Pod krížovkou je check. Ukáže vám percentá. Môžete skúsiť aj medium a hard. Napíšte do skupiny, ako sa vám darilo. 😉

  SJL - Zopakujte si drámu – W. Shakespeare – Romeo a Júlia. Pokyny nájdete v prílohe.Priloha_pre_9.roc..docx

  BIO - Urob prezentáciu v POWER POINTE na tému: Deň detí (história, jednotlivé krajiny  ako oslavujú Medzinárodný deň detí a ako to vzniklo).

 • Dom.vzdel.-piatok 29.5.2020

  6.roč. - piatok 29.5.2020

  SJL - -gramatika: Zopakujte si slovesný a slovesno-menný prísudok. Napíšte si pozorne test (Bude hodnotený! Pri riešení môžete použiť aj svoje poznámky) Test_pre_6.roc.-Slovesny_a_slovesno-menny_prisudok.docx

  ANJ - -SB 71/4a- narysovať! tabuľku + 71/4c + 71/5- všetko len opísať + opísať do vocabulary slov. 6B

  GEO - - Napísať si poznámky do zošita a naučiť sa! Juzna_azia.pdf

  NAV - 6_NAV-ulohy_pre_6._az_9.roc._29.5.2020.docx

   

  7.roč. -piatok 29.5.2020

  SJL - -gramatika: Zopakujte si vetný člen predmet. Vyriešte cvičenie v prílohe. Cvicenie_pre_7.roc..docx

  ANJ - SB 71/3a + 4a- opísať a doplniť z textu červeným perom + 71/7- vymyslieť a napísať 2 vety- 1. čo musíte urobiť zajtra, 2. čo nemusíte urobiť v nedeľu, 3. čo nesmiete robiť vo vašom dome, spolu 6 viet

  GEO - Urob projekt alebo prezentáciu v powerpoite môžeš aj vo worde na tému: Španielsko (povrch, podnebie, vlajka, hlavné mesto, poľnohospodárstvo, neratné suroviny, priemysel, zaujímavosti). Môžeš si pomôcť aj učebnicou str. 88 - 90

  NAV - 6_NAV-ulohy_pre_6._az_9.roc._29.5.2020.docx

   

  8.roč. - piatok 29.5.2020

   SJL ---gramatika: Zopakujte si príslovkové určenie spôsobu(4s) a príčiny(4p). Napíšte krátky test (Bude hodnotený!) Kratky_test_pre_8.roc.-prislovkove_urcenie_sposobu_a_priciny.docx

  DEJ - Dejepis__8._r.-29.5.2020.docx

  FYZ - Napísať si poznámky do zošita a naučiť sa!Pohybova_a_polohova_energia.pdf

  NAV - 6_NAV-ulohy_pre_6._az_9.roc._29.5.2020.docx

   

   

  9.roč. -piatok 29.5.2020

  SJL - gramatika: Zopakujte si národný jazyk. Doplňte si poznámky z prílohy – Spisovný jazyk.Poznamky_pre_9.roc.-Spisovny_jazyk.docx

  DEJ -  str. 102 Dve tváre komunistickej totality na Slovensku- prečítať, poznámky, naučiť sa + prečítať str. 103, pozrieť si obrázky, popis k obrázkom

  FYZ - Napísať si poznámky do zošita a naučiť sa!Vedenie_elektrickeho_prudu_v_plynoch.pdf

 • Dom.vzdel.-štvrtok 28.5.2020

   6.roč. - štvrtok 28.5.2020

  SJL - -literatúra: Zopakujte si J. O. Curwood – Kočovníci severu. Napíšte si poznámky z príolohy a zapamätajte si čo najviac. Poznamky_z_lit._pre_6.roc..docx

  MAT - Vypočítaj úlohy 1-7 ,pošli do súkromného chatu, bude to hodnotené.  PL_-_zaverecne_opakovanie.docx

  ON-  spoznámkovať dalšie učivo

   

  7.roč. - štvrtok 28.5.2020

  SJL - -literatúra: Napíš krátko(10-15 viet) o tom, ako by si sa snažil prežiť sám na pustom ostrove (voda, jedlo, príbytok..) Vety doplň ilustráciou.

  MAT - Vypočítaj úlohy 1-7 ,pošli do súkromného chatu, bude to hodnotené.  PL_-_zaverecne_opakovanie.docx

  ON-  spoznámkovať dalšie učivo

  CHE- Napísať si poznámky a naučiť sa! Faktory_ovplyvnujuce_rychlost_chemickych_reakcii.pdf

   

   

  8.roč. - štvrtok 28.5.2020

   SJL - -literatúra: Prečítaj si v učebnici s.96 – Jana Skladaná – Slová z hlbín dávnych vekov. Vyrieš v PZ s.57/2,3,4,5

  ANJ -- SB 71/2- opísať otázky a farebne vyznačiť „činky“ + 71/3a+ 71/6- len opísať

  CHE - Napísať si poznámky a naučiť sa! Neutralizacia.pdf

   

  9.roč. -štvrtok 28.5.2020

  SJL -  -literatúra: Prečítajte si v učebnici s.100 – V. dejstvo: Romeo a Júlia. Napíšte si poznámky z prílohy a zapamätajte si čo najviac.Poznamky_pre_9.roc.-W.Shakespeare-_Romeo_a_Julia.docx

  ANJ - WB 56/3- do nepriamej reči a pozor na say a tell- poprosím do súkr. konverzácie + SB 72/2a- len opísať vety- toto poslať do skupiny

  CHE -  Test - pomôž si učebnicou, poznámkami! Lieky1.pdf

 • Dom.vzdel.-streda 27.5.2020

  6.roč. - streda 27.5.2020gramatika: Zopa-kujte si slovesný (1s) a slovesno-menný prísudok (1m). Vyriešte cvičenia v prílohe.Cvicenie_pre_6.roc.-_1s-1m.docx

  ANJ - vymyslieť 4 vety na bud. čas: to be going to. Použijete I, my brother, their parents, she. Podľa vzoru: kladná veta- I am going to go out. Z nej otázku- Am I going to go out? A zápor- I’m not going to go out. 4 zadania x 3 vety, spolu 12 viet.

  DEJ -  Rytmus života, Jeden deň v stredoveku, s. 83,84, poznámky budú odpovede na 5 otázok na str.85/ Otázky a úlohy..


  7.roč. - streda 27.5.2020

  SJL - .gramatika: Preštudujte si informácie v prílohe. Napíšte si  poznámky z rámčeka a naučte sa to.poznamky_pre_7.roc.-predmet(1).docx

  NEJ -- - str. 47/ 3, 4, 6- budeme robiť spolu na hodine.

  DEJ - 9_Dejepis_7._a_8._r.-27.-29.5.2020.docx​​​​​​​


  8.roč. - streda 27.5.2020

   SJL --gramatika: Zopakujte si príslovkové určenie miesta a času. Napíšte krátky test (Bude hodnotený!) Test_pre_8.roc.-Prislovkove_urcenie_miesta_a_casu.docx

  MAT- vypoč.úlohy č. 6,8,9,12 a pošli do súkr.chatuM8_-_PL_zhrnutie_zlomkov_v_uvodnom_opakovani_(2).docx

  NEJ- str. 55/ 26a- opísať otázky a odpovedať na ne celou vetou podľa textu na str. 39 (prekladali sme ho na hodine) + 56/28- doplňte privlastňovacie zámená: My a .... (náš ) syn, ona a .....(jej ) starý otec. Tieto cvičenia prosím do súkr. konverzácie.

  ON- -Prečítajte si v učebnici s.54-55 - Právo na názor a informácie. Napíšte si poznámky do zošita.  9.roč. - streda 27.5.2020

  SJL - -gramatika: Prečítajte si v učebnici s.108/1 a dajte názvy týmto ukážkam podľa cvičenia s.109/2 . Napíšte si poznámky z prílohy- Národný jazyk.Poznamky_pre_9.roc.-Narodny_jazyk.docx 

  MAT- vypoč.úlohy č. 6,8,9,12 a pošli do súkr.chatuM8_-_PL_zhrnutie_zlomkov_v_uvodnom_opakovani_(2).docx

  NEJ-str. 55/ 26a- opísať otázky a odpovedať na ne celou vetou podľa textu na str. 39 (prekladali sme ho na hodine) + 56/28- doplňte privlastňovacie zámená: My a .... (náš ) syn, ona a .....(jej ) starý otec. Tieto cvičenia prosím do súkr. konverzácie.

  ON- spoznámkovať dalšie učivo

 • Dom.vzdel.-utorok 26.5.2020

  6.roč. - utor. 26.5.2020

  FYZ -   Napísať si poznámky do zošita!Hustota_plynov_2.pdf

  SJL - -literatúra: Prečítajte si v učebnici s. 113 –James Oliver Curwood – Kočovníci severu. Vypracujte v PZ s.57/2  a s.58/5,6

  MAT -Vypočítaj úlohy 1 -5, pošli do súkromného chatu  OBVOD_A_OBSAH_-_pracovny_list.docx

   

  7.roč. - utor.26.5.2020

  FYZ-  Napísať si poznámky do zošita!Energeticka_hodnota_potravin.pdf

  MAT - Príklady vypočítaj a pošli do súkromného chatu,BUDU HODNOTENE.Zlomky_opakovanie.docx

  SJL - -literatúra: Zopakujte si: robinsonáda, Robinson Crusoe, Ostrov belasých delfínov. Pozorne vyplňte test na opakovanie (bude hodnotený známkou). Opakovanie-7.roc.-test-robinsonada__Robinson_Crusoe__Ostrov_belasych_delfinov.docx

   

  8.roč. - utor. 26.5.2020

   SJL -  -literatúra: Zopakujte si – V. Zamarovský –„Slová, slová, slová..“ Vyriešte test v prílohe. Slova_slova_slova-test_pre_8.roc..docx

  HUD- Zopakujte si hudobné štýly. Napíšte si poznámky do zošitov – Hip-hop, Rap  (z prílohy) a vypočujte si ukážky. HUV-poznamky_pre_8.roc.-Hip-hop_Rap.docx

  MAT - Vypočítaj úlohy 1-5 a  pošli do súkromného chatu - M8_-_PL_zhrnutie_zlomkov_v_uvodnom_opakovani.docx

  GEO - -Vytvor krátky projekt: Trenčiansky hrad - povesť o studni lásky. Príbeh doplň obrázkom, alebo kresbou.(môže byť v PowerPointe, worde, alebo i na výkrese)

   

   

   

   

  9.roč. - utor. 26.5.2020

  MAT -   Vypočítaj, pošli do súkromného chatu - Vypočítaj úlohy 1-5 a  pošli do súkromného chatu - M8_-_PL_zhrnutie_zlomkov_v_uvodnom_opakovani.docx

  GEO -  Napísať si poznámky do zošita!Kostarika__Kuba__Jamajka.pdf

  SJL -  -literatúra: Prečítajte si v učebnici s.98 –William Shakespeare – Romeo a Júlia. Napíšte si poznámky z prílohy (z rámčeka) Poznamky_pre_9.roc.-W.Shakespeare.docx

  ANJ- - WB 55/4- pozor, je to opačne, z indirect speech do direct speech, čiže časy sa posúvajú naspäť + 55/5 + 56/1 + naučiť sa slov. 6B. Dominik- SB 68/ Bob’s trainers- opísať do zošita celý dialóg

 • Dom.vzdel.-pond.-25.5.2020

  6.ročník - pond.25.5.2020

  BIO-    Napísať si poznámky do zošita a naučiť sa!  Obruckavce.pdf

  ANJ-  opísať farebne a naučiť sa PL, ceruzka+ pravítko! ANJ_6-_adjectives_adverbs.docx

   SJL- gramatika: Preštuduj si v prílohe pokyny a návod (1s, 1m). Do zošita si prepíš cvičenie z rámčeka a vyrieš. Pokyny__navod_a_cvicenie_pre_6.roc..docx

  VYV - Navrhni farebný motív na tričko. Môže byť ľudový, abstraktný, alebo aj taký, ktorý ťa charakterizuje (Tričko nekresli, len motív.)

   

  7.ročník - pond. 25.5.2020

  BIO -  Vyplň testík Vyvin_jedinca_-test.pdf

  ANJ -  - opísať farebne a doplniť PL+ naučiť sa ANJ_7-_modal_verbs.docx

  SJL -  gramatika: Zopakujte si z poznámok hlavné vetné členy, prisudzovací sklad a dvojčlenná veta. Pozorne vyplňte test (bude hodnotený) Opakovanie-pre_7.roc..docx

  VYV - Navrhni farebný motív na tričko. Môže byť ľudový, abstraktný, alebo aj taký, ktorý ťa charakterizuje (Tričko nekresli, len motív.)

   

  8.roč. - pond. 25.5.2020

  SJL -  -gramatika: Precvičte si príslovkové určenie (4m, 4č, 4s, 4p). Vyriešte cvičenia v prílohe. Urc_druh_prislovkoveho_urcenia-pre_8.roc..docx

  ANJ - WB str.55/ celá- poprosím do súkr. konverzácie

  BIO  Napísať si poznámky do zošita a naučiť sa!  Dedicnost_a_premenlivost.pdf

  VYV - Navrhni farebný motív na tričko. Môže byť ľudový, abstraktný, alebo aj taký, ktorý ťa charakterizuje (Tričko nekresli, len motív.)

   

  9.roč. - pond. 25.5.2020

  SVPE - - Poistenie 3. str.- opísať a naučiť sa

  SJL -  gramatika: Preštudujte si informácie v prílohe. Napíšte si poznámky –Jazykoveda- Delenie jazykovedy. Naučte sa to.. Poznamky_pre_9.roc.-Jazykoveda.docx

  BIO -  Urobiť si poznámky a naučiť sa! str. 96 Dôsledky znečisťovania vzduchu, vody a pôdy.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Školská 2
  943 54 Svodín
 • +421-36-7594121

Fotogaléria