Krúžky

Navigácia

 • Farebný týždeň

  Žiaci nezabudnite! V týždni od 9. - 11. 5. 2018 sa uskutoční na škole FAREBNÝ TÝŽDEŇ. Podľa možností sa oblečme v nasledujúce dni farebne, v stredu - do červena, vo štvrtok - do zelena a v piatok - do modrej  farby.  

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľstvo Základnej školy vo Svodíne oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.p o s k y t u j ez organizačných dôvodov žiakom I. – IX. ročníka Základnej školy riaditeľské voľno dňa 7. mája 2018 (pondelok).Riadne vyučovanie podľa rozvrhu hodín bude pokračovať v stredu 9. mája 2018.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Školská 2
  943 54 Svodín
 • +421-36-7594121

Fotogaléria